přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Reality > Central Park Karlovy Vary

Central Park Karlovy Vary

 

CENTRAL PARK KARLOVY VARY – Revitalizace Dolního nádraží, projekt, který by společnost Lordship, chtěla vybudovat v Karlových Varech.

Projekt Central park Karlovy Vary je situován na území mezi Chebským mostem, ulicí Západní, tuhnickou plynárenskou lávkou a řekou Ohří o rozloze 13 hektarů (bývalý areál Českých drah na Dolním nádraží)

Podle investora má projekt svou funkčností, velikostí a celoročním provozem pomoci získat Karlovým Varům image města evropského významu. Zásadním způsobem má také ovlivnit stav nezaměstnanosti v Karlovarském kraji.

"Naší snahou je, aby projekt svoji polohou, velikostí a ztvárněním přinesl ne jenom obyvatelům Karlových Varů, ale i rozvoji turismu, prostor ne jenom pro práci, odpočinek, relax, ale i místo, kam se budou všichni rádi vracet, pro svoje výjimečné ztvárnění a obsah spolu s propojením s historickým centrem města" uvedl Juraj Šaštinský zástupce investora.

Vize a cíle

 • Rozšířit centrum města a vytvořit místo pro setkávání obyvatel i návštěvníků města.
 • Navázat na značku a jméno města Karlovy Vary z předválečného období a navrátit město na pozici lázeňského města celosvětového významu.
 • Splnit cíle strategických dokumentů města, jako jsou rozvoj kongresové turistiky, rozvoj cestovního ruchu, rozvoj lázeňství a rozvoj služeb.
 • Využít potenciálu místa (břehy Ohře, centrum města, veřejná doprava, CHKO Slavkovský les), města a regiónu k růstu kvality života obyvatel města i kraje.
 • Prodloužit průměrnou délku pobytu návštěvníků města.
 • Splnit požadavky certifikace ekologicky šetrných budov.

Uvažované funkce

 • Rekreační zelená zóna podél řeky Ohře s kavárnami a volno-časovými aktivitami.
 • Železniční stanice s přestupní uzlem integrované dopravy.
 • Bytové domy, hotely se zaměřením na kongresovou turistiku, zábavním centrum, obchodní centrum, vzdělávací centrum, zdravotní centrum, doplňkové služby včetně dostatečného počtu parkovacích stáních pro obyvatele, zaměstnance a návštěvníky CENTRAL PARKu KARLOVY VARY.

Přínosy projektu pro města Karlovy Vary a jeho region

 • Splnění strategických cílů rozvoje města i kraje (rozvoj cestovní ruchu, kongresové turistiky, lázeňství, služeb a kvality života).
 • Snížení nezaměstnanosti v regionu vytvořením cca 4 500 pracovních míst po dobu výstavby, cca 2 400 trvalých pracovních míst provozem centra, vybudování občanské vybavenosti pro obyvatele kraje, zhodnocení okolí.
 • Environmentální přínos - Likvidace starých ekologických zátěží, revitalizace brownfield v centru města, revitalizace břehů Ohře, snížení hluku z dopravy, zklidnění dopravy na náměstí Republiky, ekologicky šetrné technologie.
 • Zvýšení průměrné mzdy a příjmu fyzických a právnických osob v regionu, vyšší příjmy města a kraje z daní, celoroční činnost projektu a tím omezení sezónní ekonomiky města
 • Zatraktivnění města i kraje.
 
 
 
 
KARLOVY-VARY.CZ

KARLOVY-VARY.CZ
Virtuální infocentrum Karlovy Vary

Habrová 1445
363 01 Ostrov

Tel.: +420 773 378 559
E-mail: info@karlovy-vary.cz